Muayene paralarından bahsettikten sonra şimdi sizlere eczanelerde karşılaşabileceğiniz durumlardan biri eşdeğer (muadil) ilaç olayı. Bir çok kimselere göre eş değer verilen ilaç tamamen yanlış verilmiş bir ilaç olarak algılanmaktadır. Halbuki yanlış verilmiş bir ilaç yoktur. Eş değer ilaç Sağlık Bakanlığı’nın eczanelere verdiği programlara göre bir diğer benzeri olarak verilmektedir. Dikkat etmeniz konulardan biri ise size verilen eş değer ilacın fiyatı reçetedeki ilaçtan pahalı ise muhtemelen fark ödemek zorunda kalacaksınız. Eczanelerin de sizden fark istemelerinin asıl nedeni budur. Bir ilacın piyasada bir çok eş değeri var ise ve fiyatları eşit değilse  reçetenizden fark çıkabilir.

Piyasada bir çok eş değer ilaç olması da yerli yabancı farklı ilaç üreticileri olmasıdır.Genelde yerli ilaç biraz daha ucuz olabilmektedir. Eczanenin ise eş değer ilaç vermesi elinde o ilaçtan olmasıdır. Sonuçta aynı ilacı piyasada farklı firmalar üretmiş ise doğal olarak eczanede hepsini de elinde bulunduramaz. Mecburen ister istemez eş değer ilaç almak zorunda kalabilirsiniz.

İnsanların diğer takıldıkları nokta ise cidden bu iki ilaç arasında etki farkı mı var mı? Aslında etki farkı yok. Sonuç olarak içindeki maddeler ve gramları aynı fakat üretici firmaların farklı olması, bu iki ilaç arasındaki farkı ortaya koyuyor. Rahatlıkla eş değer ilaç kullanabilirsiniz. Bir çok insana eş değer ilacın etki etmemesinin sebeplerinden biri de psikolojiktir. Üstelik bakanlık onaylı sistemler sayesinde sisteme okutularak çok farklı alakasız ilaçlar verme olayı olamaz.

Bir de olayı görselleştirerek içeriklerin tamamen aynı sadece firma farkı olduğunu görelim. Kırmızı ile gösterdiklerim etken maddelerdir ve ikisi arasında hiç bir fark yoktur.

İlerleyen yazılarımda raporlu ilaçların nasıl alınabilmesi gerektiğini anlatan bütçe uygulama talimatlarından kısaca ana hatlarıyla bahsedeceğim.