Hiç şüphesiz ki Kobi’lerin dijital pazarlama alanında sıkıntısı bilgi eksikliği ve cesaretsizliğidir.  Yeni müşteriler kazanmak için dijital pazarlamanın gücüne inanmış olabiliyorlar ve etraflarında bir çok örnekler görmüş olabiliyorlar fakat gereken ilgiyi gösteremedikleri için kendi markalarına uyarlayamıyorlar. Kimi Kobi’lere göre dijital pazarlamayı kullanmak henüz müşterileri için hazır bir platform haline gelmemiş olması yada dijital pazarlamayı kendi işlerine entegre edememeleri en başta gelen sebepler arasındadır. Oysaki bir çok dijital pazarlama aracı varken bunların hepsini işletmeniz için kullanmanız gerekmemektedir. Kobi’ler sadece kendilerine en uygun dijital pazarlama aracını kullanmak yerine müşterileri için en uygun araçları kullanmak zorundadırlar. İlk akla gelen Facebook, her işletmenin bir Facebook sayfası açması şart değil, hitap ettiği kitleye diğer araçlarla daha sağlıklı şekilde ulaşabiliyorsa Facebook hiçte mantıklı bir araç değildir.

Bunun yanında Kobi’ler dijital pazarlamanın ufkunu yeterince görememiş olmasıdır. Gerektiğinde de internet reklamları sayesinde bir günde yüzlerce, binlerce kişiye ulaşma imkanı varken bu mecraları es geçmektedirler. Unutulmamalıdır ki, internet üzerinden verdiğiniz reklamlar, sizin istediğiniz müşteri kitlesine gösterilebiliyor ve reklam sonuçlarını sayısal veriler ile analiz edebiliyorsunuz. Bugün halen bir çok Kobi geleneksel yöntemlerden ümit beklemektedir.

Diğer konu ise dijital pazarlama ile ilgilenecek teknik personelin olmayışıdır. Gerçi en başta dediğim gibi cesaretsizlik ve ilgisizlik, araştırma yapmamak bu sorunların ana nedenidir. İsterse araştırmacı yönetici kendini optimum seviyede teknik olarak donatabilir.

Başlıca bu sıkıntıların nedenleri,

  • Eski yöntemleri terk edememeleri
  • Bilgisizlik
  • Dijital pazarlamaya güvensizlik
  • Cesaretsizlik
  • Dijital pazarlamayı gerekli görmemeleri

Belki şu an değil fakat yakın gelecekte dijital pazarlama Kobi’ler için  hayati önem taşıyan bir departman haline gelecek. Bunun farkına varan işletmeler farklılaşmaya ve müşterileriyle yakınlaşmaya başladılar.