Bu yazımda Kobi’lerin rekabet gücünden bahsedeceğim. Birbirleriyle yarışırken neleri gözden kaçırdıklarını ve neler yapılıp neler yapılmaması gerektiğini en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım.

Gözlemlerim doğrultusunda şunu belirtmek isterim ki Kobi’ler rekabet ederken müşteri segmenti dediğimiz sınıflandırmayı es geçiyorlar. Kendilerine rakip gördükleri işletmelerin sektörü aynı dahi olsa müşterilerin aynı olmadıklarını görmeleri gerekli artık. İşletmenizin bulunduğu lokasyon ve sizi tercih eden müşterilerinizin neden sizi tercih ettiklerini bulabilirseniz eğer rakiplerinize de fark atmak için strateji bulabilirsiniz. Günümüzde karşılaştığımız en sık rekabet hatası “karşılıklı fiyat indirimidir.” Rakipleriniz fiyat indirimi yaparken sizinde sadece fiyat indirimi ile karşılık vermeniz ölümünüze neden olabilir. Bu yüzden özellikle belirtmek isterim ki indirimler sürdürülebilir başarı için yeteri neden değildir. Rekabet, farklılıklarınızın ortaya çıkarılması ve bunun müşterilere en sağlıklı şekilde yansıtılmasıdır. Rekabet koşullarında daha fazla pazar payına sahip olmak için rakiplere oranla fiyat indirilmek ölüme gitmek gibidir. Farklılık fiyat indiriminden ibaret değildir.

Kobi’lerin rekabet ortamında pazar liderliğine ulaşması için kendilerine sorması gereken başlıca sorular var;

+Biz kimiz?

+Nerede olmak istiyoruz?

+Müşterilerimiz bizi neden tercih ediyor?

+Rakiplerimiz kimler?

+Rakiplerimizin müşterileri kimler?

+Rakiplerimizi tercih edenler kimler, neden rakiplerimizi ediyorlar?

Ben Kobi’ler için rekabetin daha sıcak geçtiğini ve de daha değişken geçtiğine inanıyorum. Çünkü Kobi’ler de müşteriler ile daha yakından iletişim sağlanabiliyor ve yerel de etkileşim hızı yüksektir.

Tabi en basiti ile dijital pazarlamanın çeşitli mecraları da halen yeteri düzeyde verimli kullanılmadığı için rekabet ortamında da fark atılmasına neden olabilir. Rakipleriniz sosyal medya konusunda başarılı değil ise bu sizin için büyük bir fırsattır. Müşterilerinizi sosyal medyada çekebilirseniz pazar liderliğine yükselebilirsiniz.

Kobi’lerin rekabet gücünü arttırmak için farklılıklara gitmeleri gerekli, değişen dünyada yeniliklere ayak uydurmak zorundalar, müşterilerini dinlemeli ve beklentileri karşılamalılar. Bunlar işletmeden işletmeye değişir fakat ortak olan şudur ki müşterilerin hayatlarını kolaylaştıran ve onları mutlu eden şeyler sizi de yükseltir.