Bu yazımda size pazarlamanın “konumlandırma” stratejisini elimden geldikçe anlatmaya çalışacağım. Adından anlaşılabileceği gibi konumlandırma, bir ürünün konumu potansiyel alıcıların o ürünü nasıl gördüğüdür. Hemen hemen tüm pazarlama yazılarımda belirttiğim gibi müşterileriniz sizi neden tercih ediyorlar ve müşterileriniz kim sorularının cevabı sizin pazar içinde konumlanmasını sağlanmaktadır. Yine bu nedenledir ki çok önemli olan bu sorunun cevabını öznel ve gerçekçi olarak bulabilirseniz başarılı bir konumlandırma stratejisine başlayabilirsiniz. Size bunu bir kitapta okuduğum örnek ile anlatmaya çalışayım; ülkenin birinde severek işini yapan palyaço işinden memnun değildi çünkü aradığını tam olarak bulamıyordu. İnsanlar onu çocuklarının doğum gününe çağırıyor 2. sınıf vatandaş gibi görüyor ve değiş tokuş edilebilir mallar gibi görünmekten yakınıyordu. Halbuki işinde son derece  başarılı palyaço ve sihirbaz idi, fakat kimse bilmiyordu. Sonunda konumlandırma uzmanı bir pazarlama ustasına gitti. Uzman bununla yaklaşık 1 ay boyunca görüşmeler yaptı, bire bir sihirbazlık gösterileri yaptılar. İzleyenlerin en çok hangi hareketleri beğendiklerini ve izleyicilerin kimler olduklarını analiz ettikler.Çıkan sonuca göre palyaçoyu izlemeye gelen üst tabakadan insanlar, zengin ve bilindik insanların oluşturduğu ortaya çıktı. Onun konumu artık; “süper zenginlerin sihirbazı yada milyonerlerin sihirbazı” Kimse zenginlerin partilerine, fuarlarına ve etkinliklerine odaklanmıyordu. Sihirbazın o andan itibaren hedef kitlesi değişti. Müşterileri zenginlerdi ve zenginler onu iyi bir sihirbaz olduğu için ve zenginlerin sihirbazı olduğu için tercih ediyordu. Bu örnekte de olduğu bir çok şeyde baz aldığım temel o sorunun cevabını da konumlandırma stratejisinde gördük. Sihirbaz, Forbes dergisine göre en zenginler 400 listesine girmeyi başardı. Dünyanın bir çok ülkesinde gösteriler yapıyor, müşterilerinin özel jetleriyle seyahat ediyor ve iş yoğunluğundan kendisine ait bir halkla ilişkiler ekibi oluşturmak zorunda kalıyor.

Kısa bir başka örnekte ise turistik yerleşim yerinde değerli taş satışı yapan bir işyeri işlerini arttırmak istiyordu. Fakat o sıralarda patronun  il dışına çıkması da gerekiyordu, yanındaki çalışanına fiyatlarda %50 indirim yapması gerektiği talimatını verdi. Şans bu ya çalışan yanlışlıkla fiyatlara %50 zam yapıyor ve satışlarda büyük bir patlama oluşuyor. Satışların artmasındaki sebep tüketicilerin değerli taş almak için yüksek para harcamaya hazır olduklarında düşük fiyat uygulanması taşların gerçekçi olmadığı kanısı oluşturmadığı idi. Pahalı olan iyidir, pahalı kalitelidir, pahalı olan değerlidir. Nerede olmak istiyorsanız karar verin, orada olun.

Coca Cola bizim masalarımızdan çıkmak istemiyor bunun için kültürümüze uygun reklamlar yaparak sıcaklığı, samimiyeti Türk kültürünü gösteren reklamlarla bizden biri oluyor. Kendini bize iyi konumlandırıyor.