Satış ve pazarlama birbiri ile çok kez kesişen fakat önemini ve ayrımını bu kez ben ele alacağım. Günümüz de bir çok marka ya bunları birbirinden ayırmadan hareket ediyor yada önemini kavramıyorlar.

Satış departmanı üretilen mamulün yada hizmetin müşterilere satışı ile sorumludur. Markanın tüketici ile en yakın olduğu yer belki de satış departmanıdır. Satış promosyonları oluşturma, reklamlar düzenleme, müşteri ile ilişkiler kurma ve beklentiler üzerine çalışırlar. Firma, satış departmanı ile müşterilerine ulaşmaya çalışırken pazarlama departmanı ise bunun nasıl olacağı üzerinde çalışır. Yani satış amaçtır pazarlama ise bir araçtır.  Ürünün yada hizmetin tüketiciye nasıl ne şekilde sunulup yada sunulamayacağını pazarlama departmanı karar verir.

Örneğin bir şirket bir internet sitesi kuracak burada söz pazarlama departmanına da verilmeli, yeni bir ürün çıkarılacak yada bir hizmet eklenecekse pazarlama departmanı da görüşmelere alınmalı. Bildiğimiz gibi mevcut ürün yada hizmeti pazara sunmak için pazarlama departmanı görevlendirelemez. Bu satış departmanın görevidir.

 Sosyal medya pazarlamasından da kısaca bahsetmek gerekirse de pazarlamanın yaptığı işin internete taşınmış halidir. Sosyal medya hesapların yönetilmesi, tasarlanması, analiz edilmesi, iletişim sağlanması, kampanyaları yönetilmesi gibidir.

Artık markaların bu iki birimin birbirinden farklı bir yapı olduklarını kavramalarını istiyorum. İkisinin hedefi aynı fakat  ikisi de farklı yollar da ilerlemektedir. Şirketiniz hakkında her türlü kararı alırken pazarlama departmanından da bilgi alın çünkü şirketiniz için faydalı olabileceğini düşündüğünüz karar belki müşteriniz için faydalı olmayabilir.

Varsa görüşleriniz alt kısıma yorum olarak yazınız..