Değer pazarlaması, yaptığınız işin yer aldığı toplumda kültürel norm ve alışkanlıklara göre müşterilere sergilenmesidir. Burada en önemli olan nokta...