Tüketici, iktisadi mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişidir. O halde herkes birer tüketicidir. Fakat...